Grazie al contributo di:

novità agenda
Home Filiano Tradizioni

Le benedizioni e le sentenze

LE BENEDIZIONI (R’ b-n-r-ziun’)

T’ r’ pozza renn’ Dio
T’ pozza accumbagnà la Maronna
Puozza aumindà cum l’acqua r’ lu mar’
T’ puozza uardà la Maronna
Puozza cambà ciend’ann’
T’ pozz-na binirì
Puozza scì mbaravis’
T’ pozz-na binirì r’ man’
T’ pozza accogl’ sott’ a lu mand sui la Maronna.
T’ pozz-na binirì p’ quand’ pass’ fai
T’ pozza aiutà Gesu’ Crist’
Puozza or’ ciend’ann’
Binirich’
T’ pozz-na vasà r’ man’
B-n-r-ziun’ quann’ann’ tien’
T’ n’ puozza vrè ben’
B-n-r-ziun’ a quand’ latt’ t’hav rat’ ta mamma

LE SENTENZE (R’ ssindenzie)

Puozza scittà lu sangh’
Puozza scittà lu vulen’
Puozza arrabbià cum gli cic-r
Puozza fà gli vier-m ngap’
Puozza ndruppucà mbacc’ à nu fil’ r’er-v’
Puozza scì ciumb’
Puozza fà l’acc’
Puozza scì rutt’ r’ cuodd’
Puozza scì cuodd’ tuort’
Puozza scì fuscenn’
Puozza stà sop’ a r’ spin’
Puozza scì rusciutann’
Puozza avè la pupit’
Puozza scì vuocch’ tuort’
Puotta scattà nguorp’
Nun d’ n’ puozza vrè ben’
Puozza scì vulann’
Nun d’ puozz’ arr-trà
Nun puozz’ vrè crai
T’ pozzéna fà topp’ topp’
T’ pozz-n accir’
T’ pozz-na vasà fridd’
T’ pozz-na ard’ nda na votta r’ pec’
T’ pozza piglià la occ-l
T’ pozza siccà la lenga
T’ pozz-na coc’
T’ pozza piglià lu tuocch’
T’ pozz-na spizzà na amma
T’ pozz-na fà a acciaova
T’ pozz-na romb r’ m’ rodd
T’ pozz-na spaccà la capa
T’ pozz-na fà muzz-ch muzz-ch
T’ pozz-na fà ogn’ ogn’
T’ pozza piglià lu mal’
T’ pozz-na fà un fum’
T’ pozz-na fà gli tuozz’
T’ pozz-na torc’ man’ e pier’
T’ pozz-na fà fedd’ fedd’
T’ pozz-na piglià pizz’ pizz’
T’ pozz-na fà nìur cum nu pol-c